Dao kéo

Giấc mơ với bạc tượng trưng cho sự tự tin rằng bạn không cần phải mất bao giờ trở lại. Làm những gì bạn muốn tất cả các thời gian. Mọi thứ sẽ tốt như thay thế, dao kéo có thể phản ánh sự hài hòa trong mối quan hệ hoặc cuộc sống gia đình.