Kính viễn vọng

Ước mơ của một kính viễn vọng tượng trưng cho nhu cần của bạn để có quá nhiều thứ mà bạn không hiểu, hoặc đó là bất thường. Bạn có thể gặp không chắc chắn hoặc các sự kiện lạ và mong muốn một cảm giác rõ ràng. Ngoài ra, một kính thiên văn có thể phản ánh mong muốn của bạn để kiểm tra chặt chẽ một cái gì đó bạn cảm thấy là đẹp hoặc tuyệt vời. Có thể là một nhu cần cho tái khẳng định về điều gì đó mà bạn yêu thương hoặc quan tâm. Bạn có thể có câu hỏi về cách tích cực hay cái gì là thực sự tốt. Những ý định của một cái gì đó hoặc ai đó có thể cần phải được xác minh một lần nữa. Ví dụ: một người mơ ước nhìn thấy một kính thiên văn. Trong cuộc sống thực, ông cảm thấy cần phải kiểm tra lại các biểu tượng lạ mà ông đã thấy trong bức thư ông nhận được. Ông bắt đầu nghi ngờ rằng các biểu tượng không phải là tích cực như ông nghĩ.