Vận động viên

Khi bạn mơ thấy một vận động viên hoặc là một (một Sportsman, hoặc chỉ là một người chuyên về thể thao) nó có nghĩa là bạn đang cạn kiệt và đã đạt đến điểm mà bạn không thể làm bất cứ điều gì khác mà đã được thực hiện. Vận động viên trong giấc mơ là Omen rất tốt. Giấc mơ này có nghĩa là bạn đã đạt đến đích cuối cùng của một cái gì đó mà bạn không bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được. Bạn đã trở thành người mạnh mẽ và bạn có thể đạt được bất cứ điều gì bạn muốn mà không cần suy nghĩ về năng lượng bao nhiêu bạn sẽ phải cung cấp cho nó.