Tuanut

Khi bạn mơ của một Badger cho thấy một thành tích sắp tới mà bạn sẽ giành chiến thắng trên các đối thủ của bạn. Ý nghĩa khác của giấc mơ này cũng có thể là chơi các từ trong những người gây phiền nhiễu xung quanh bạn.