Tháp khoan

Khi bạn nhìn thấy cần cẩu trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy những rào cản bạn sẽ gặp phải khi nhận được để nhiệm vụ của bạn.