Lúa mì

Nếu bạn đang mơ ước của một lĩnh vực với lúa mì chín thì điều này cho thấy thành tích của các mục tiêu. Các hạt lớn, chín của lúa mì trong giấc mơ dự đoán sự giàu có và cuộc sống thịnh vượng