U-turn

Ước mơ của đảo ngược tượng trưng cho việc ra quyết định hoặc hướng của cuộc sống của bạn mà là đảo ngược khóa học. Thay đổi hướng hoặc đường dẫn bạn đang đi. Không thích cách tình hình đang thay đổi. Sự trở lại có thể là một dấu hiệu mà bạn cảm thấy bạn đã thực hiện một quyết định sai hoặc carelessly.