Tiêm chủng

Đối với giấc mơ được tiêm là biểu hiện cho đến cuối nỗi sợ hãi của họ. Bạn không sợ bị thương mình bởi những người khác nữa, bởi vì bạn đã trở thành một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi thứ đã làm cho bạn cảm thấy xấu và buồn là bị xóa. Nếu những người khác đã tiêm chủng, sau đó một giấc mơ như vậy đại diện cho mong muốn của họ để giúp đỡ người khác. Bạn là người sử dụng tất cả sức mạnh của bạn để giúp đỡ người khác.