Tramp

Nếu bạn mơ ước được một gái mại dâm, như một giấc mơ tượng trưng cho sự thiếu tự do bạn đang đau khổ. Có lẽ bạn có quá nhiều trách nhiệm và làm việc cho do đó cảm thấy bạn cần phải có thoát. Mặt khác, giấc mơ có thể chỉ ra sự chưa trưởng thành của bạn để chăm sóc những gì thuộc về tôi.