Broom

Giấc mơ với một cây chổi tượng trưng cho khả năng quét đi các vấn đề, sợ hãi hoặc bất an bất cứ khi nào bạn muốn. Vứt bỏ hoặc làm sạch những gì không còn hữu ích cho bạn. Cảm thấy có thể để làm sạch hành động của bạn khi cần thiết. Presentability hoặc tạo ấn tượng tốt khi nó là cuối cùng quan trọng. Tiêu cực, một cây chổi có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang đặt những thứ, hoặc không được mục đích đủ về thực hành như là thực hành nhiều như bạn thực sự cần. Ví dụ: một người đàn ông trẻ tuổi mơ ước sử dụng một cây chổi để giết nhện. Trong cuộc sống thực, ông đã trở lại từ một bữa tiệc với rất nhiều cô gái mà ông đã liên tục không chắc chắn về nói về. Các chổi phản ánh nỗ lực của mình để giữ cho đi quét bất an của mình, vì vậy ông có thể có vẻ tự tin với các cô gái.