Thất bại

Để ước mơ rằng chiếc xe của bạn phá vỡ xuống tượng trưng cho mình trầm trọng hơn, đẩy mình quá khó, hoặc vượt ra ngoài giới hạn. Bạn có thể hướng tới những khó khăn về thể chất, khó khăn, và thậm chí cả bệnh tật. Bạn cần phải chăm sóc tốt hơn cho bản thân hoặc đánh giá lại sự lựa chọn và lựa chọn thay thế của bạn. Ngoài ra, sự sụp đổ của xe có thể đại diện cho tài nguyên, tin tưởng hoặc mối quan hệ đang được yêu cầu nhiều.