Bán

Nếu bạn mơ ước rằng bạn đang bị bịt mắt, do đó, giấc mơ chỉ ra rằng bạn đã bị lừa gạt hoặc ai đó sẽ cố gắng lừa dối bạn trong tương lai. Giấc mơ là một dấu hiệu của việc rất tự tin với những người xung quanh bạn. Nếu không, giấc mơ có thể tượng trưng cho sự cô lập của bạn từ những người khác. Có lẽ bạn cảm thấy không an toàn về bản thân hoặc các đặc điểm bạn có về bản thân, đó là lý do tại sao bạn cảm thấy không thể chấp nhận trong cộng đồng của bạn. Thường thì khi người mơ bị bịt mắt, những lời giải thích của giấc mơ dự đoán rằng bạn là một người phức tạp và sẵn sàng lừa gạt người khác. Hãy nhớ rằng, không trung thực sẽ chỉ dẫn bạn đến thất vọng và bất hạnh.