Độc quyền

Giấc mơ về sự độc quyền của doanh nghiệp tượng trưng cho cảm xúc về bản thân hoặc những người khác có một tổng số đóng cửa về một tình huống. Cảm thấy rằng cạnh tranh hoặc những ý tưởng thay thế là không thể. Nó cũng có thể là đại diện của cảm xúc về người khác, có rất nhiều điều khiển. Bạn hoặc những người khác, những người đang sử dụng lợi thế của bạn không công bằng ghen. Sự độc quyền của doanh nghiệp trong một giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không chắc chắn về cạnh tranh hợp lý. Nó cũng có thể là đại diện của một nhu cầu để thực hiện một sự hy sinh lớn để tạo ra nhiều cơ hội hơn hoặc cấp Sân chơi. Ước mơ chơi trò chơi hội đồng độc quyền tượng trưng cho nỗ lực của bạn để vượt qua hoặc được tốt hơn so với người khác bằng cách có tất cả. Mong muốn được tốt nhất, hoặc nhận được để đầu trước khi người khác.