Bán

Mơ ước và thấy rằng bạn là một nhân viên bán hàng cho thấy rằng có một cái gì đó bạn cần phải bao gồm trong cuộc sống của bạn.