Ho

Giấc mơ về ho tượng trưng cho sự cần thuyết phục để tranh luận một vấn đề. Có điều gì đó đang giữ bạn trở lại hoặc làm cho bạn ngần ngại nói lên. Bạn hoặc người khác cần phải được đẩy hoặc thuyết phục để nói chuyện hoặc hành động.