Wasp

Biểu tượng của giấc mơ của một con ong cho thấy những cảm xúc tiêu cực và Thái độ đối với người khác. Khi bị một con ong cắn cho thấy rằng có những người cảm thấy đầy những cảm xúc xấu như ojeriza, mãnh liệt không thích, tức giận và ghen tỵ. Họ muốn làm thiệt hại và phá hủy nó. Khi bạn giết một con ong trong một giấc mơ như một hành động chỉ ra rằng bạn đang chiến đấu với kẻ thù của bạn và bạn bảo vệ niềm tin của bạn.