Vines

Khi bạn ước mơ của các cây nho, sau đó nó cho thấy sự sáng tạo và trí tưởng tượng của bạn. Giấc mơ cũng có thể đại diện cho sự gắn bó của bạn với người khác. Các dây leo trong một giấc mơ có thể hiển thị tầm quan trọng của cuộc sống xã hội Internet, mà bạn đang có ở đó, vì sự tồn tại của các vườn nho trực tuyến.