Vieira

Để ước mơ của Vieira Shell có nghĩa là bên nữ tính của người mơ mộng. Nó cũng có thể chỉ đơn giản là những ham muốn tình dục hoặc Thái độ về phụ nữ.