Widow

Ước mơ nhìn thấy hoặc là một góa phụ tượng trưng cho cảm xúc về một mất mát vĩnh viễn hoặc thay đổi. Bạn đang chi tiêu rất nhiều thời gian nhận thấy rằng một cái gì đó bạn đã phát triển để làm quen với là đi ngay bây giờ. Bạn cũng có thể có một cảm giác bảo quản hoặc đánh Một góa phụ cũng có thể là đại diện của sự cô đơn, bỏ bê, hoặc buồn bã. Bạn có thể cảm thấy bị cô lập hoặc bỏ rơi.