Ao cá

Nếu bạn đang mơ trong bất kỳ bối cảnh về, hoặc bạn đang nhìn thấy một ao cá, nó đại diện cho các tài liệu tiềm thức đó là từ từ tiết lộ chính nó. Ngoài ra, nó tượng trưng cho cảm xúc bạn cần phải chứa và giữ dưới sự kiểm soát.