Saffron

Để xem Saffron phát triển được giải thích như là ước mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là một tình nhân nguy hiểm hoặc người bạn giả. Mơ ước rằng bạn đang sử dụng Saffron trong thực phẩm là một giải pháp hòa bình cho các vấn đề và chiến đấu của bạn.