Có, Baton

Khi bạn ước mơ của một cây gậy nó là biểu thị mong muốn của bạn để cung cấp cho giọng nói của bạn to. Ý nghĩa chính của giấc mơ này là bạn muốn được nhìn thấy hoặc nghe. Có lẽ bạn cảm thấy thiếu sự chú ý hơn những người xung quanh bạn, hoặc có thể bạn cảm thấy một người rất khăng khăng. Hãy xem xét rằng đôi khi là cao có thể dẫn bạn đến hình ảnh tiêu cực. Nếu bạn mơ thấy những Baton rằng cảnh sát có nghĩa là khả năng của người đàn ông, quyền lực và tình dục.