Corpse

Để có sự tương tác với một xác chết, khi bạn đang mơ ước, là biểu tượng của một khía cạnh của nhân vật của bạn đã chết. Để xem xác chết trong giấc mơ cũng có thể có nghĩa là bạn không biểu cảm. Có lẽ bạn đang thiếu cảm xúc tốt và cảm xúc. Xác chết, quá, chỉ ra rằng bạn đang cảm thấy chán nản và chết bên trong. Bạn nên cố gắng để được biểu cảm hơn, ngay cả khi có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của bạn. Giúp mình bằng chia sẻ đau bên trong của bạn.