Breakfast

Giấc mơ với bữa ăn sáng tượng trưng cho những gì bạn đang suy nghĩ hoặc cảm thấy khi bạn nhập giai đoạn bắt đầu của một dự án mới hoặc tình hình.