Vành đai chỗ ngồi

Giấc mơ của một vành đai chỗ tượng trưng cho các biện pháp phòng ngừa bạn đang dùng với các quyết định của bạn. Một nhu cần an toàn trong trường hợp bạn thực hiện một sai lầm. Một cái gì đó bạn làm hoặc nói cho mình trong trường hợp khi bạn đi vào những thách thức mới hoặc khám phá những điều mới.