Kẹp giấy

Để ước mơ của clip giấy, nó chỉ ra sự cần phải chăm sóc. Có lẽ bạn nên chú ý hơn đến các mối quan hệ bạn đang ở, nếu không mọi thứ sẽ nhận được lộn xộn. Hãy chắc chắn rằng bạn là một trong kiểm soát.