Thằng gù

Giấc mơ nhìn thấy một ai đó với một ồn ào trên lưng tượng trưng cho cảm xúc của họ về tình huống rất khó chịu hoặc bất thường đang được nhận thấy tất cả các thời gian. Nó cũng có thể là đại diện của một vấn đề dai dẳng mà luôn vẽ sự chú ý đến chính nó. Các unbearableness của việc phải sống với một vấn đề hay một gánh nặng. Ngoài ra, mơ ước của một người với một lưng gù có thể phản ánh cảm giác về việc bị cắt vĩnh viễn từ không bao giờ được bình thường một lần nữa. Sống với một bất thường mà không bao giờ dừng lại bất ngờ hoặc freaks những người khác. Những ước mơ về Hump một lạc đà tượng trưng cho gánh nặng hoặc trách nhiệm bạn đang thực hiện đó là nhận thấy bởi những người khác.