Thư

Thơ mộng mà nhận được thư chỉ ra rằng bạn cần phải giao tiếp hoặc thiết lập lại liên lạc với một ai đó từ quá khứ/hiện tại của bạn. Nó cũng có thể đại diện cho các tin nhắn từ tiềm thức hoặc trực giác của bạn. Các thư trong giấc mơ cũng có thể đại diện cho một người đàn ông trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn nhận được email từ một người bạn không biết, sau đó nó cho thấy rằng một số khía cạnh ẩn của chính mình đang cố gắng để cho bạn biết điều gì đó.