Quần áo chéo

Giấc mơ về chéo mặc quần áo tượng trưng cho mong muốn của bạn để diễn tả hoặc nhận ra một bên của chính mình mà là trên những cách bình thường của bạn. Phía nam của bạn, cho dù bạn là một người phụ nữ hoặc phụ nữ tính của bạn, nếu bạn là Nam. Nếu bạn một người transvestite có thể phản ánh mong muốn của bạn để thể hiện hoặc nhận ra nhiều nhạy cảm, chăm sóc, hoặc cung cấp cho hình dạng. Nó có thể phản ánh tiêu cực, lệ thuộc được chú ý bởi những người khác. Nếu bạn là một người phụ nữ transvestite bạn có thể phản ánh mong muốn của bạn để thể hiện nhiều cách quyết đoán, kiểm soát và insensitive. Tiêu cực, nó có thể phản ánh một thái độ thờ ơ hoặc kiểm soát.