Thất vọng

Trong khi bạn đang mơ ước, nhìn thấy một ai đó hoặc đang ở một mình trong tuyệt vọng, nó có nghĩa là bạn sẽ có nhiều khó khăn và kinh nghiệm rất nhiều tàn bạo trong thế giới của công việc. Nếu bạn đã mơ ước rằng những người khác đang trong tuyệt vọng, biểu thị rằng một số người bạn hoặc tương đối sẽ được trong đau khổ lớn và thấy mình trong một tình huống không may.