Họ edredon

Giấc mơ về một duvet tượng trưng cho cách tuyệt vời nó cảm thấy như bạn không phải làm bất cứ điều gì. Cảm thấy tốt về việc không phải thay đổi hoặc hành động. Xem xét màu hoặc mẫu của Duvet cho biểu tượng bổ sung.