Đóng cửa

Giấc mơ về một đóng cửa tượng trưng cho một cái gì đó tốt là đến một kết thúc. Bạn không thể làm gì để chăm sóc bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn không còn có thể cảm thấy ổn định hoặc bình thường để tin vào một cái gì đó, hoặc suy nghĩ của một cái gì đó. Một mất niềm tin hoặc thất bại trong khi làm việc hướng tới một cái gì đó mà bạn thích. Những gì bạn muốn bây giờ là ngoài tầm với hoặc không thể.