Núi lửa escravo

Nếu bạn là một nô lệ trong một giấc mơ, sau đó nó có nghĩa là bạn không phải minding kinh doanh của riêng bạn, thay vì bạn để lại những người khác để kiểm soát và quản lý nó.