Scarecrow

Để tìm thấy hoặc nhìn thấy một Scarecrow, khi bạn đang mơ ước, cho thấy khoảng thời gian, được đi kèm với cảm giác vô vọng và không thích hợp. Bạn có cảm thấy chán nản? Có lẽ bạn đang đi qua một số tình hình quan trọng trong cuộc sống của bạn. Cố gắng suy nghĩ tích cực hơn và cố gắng tìm một số trợ giúp.