Trái ra

Ước mơ về cảm giác cánh trái tượng trưng cho cảm giác đang được tư nhân, hiểu lầm hoặc bị đe dọa. Bạn cũng có thể có cảm giác bị bỏ rơi hay không được bao gồm. Chờ đợi cho cha mẹ rất thường ước mơ được trái ra ngoài. Điều này có thể phản ánh cảm xúc của bạn về đối tác của bạn đang được tập trung hơn vào em bé hơn họ đang có. Một dấu hiệu cho thấy bạn có thể cần phải cố gắng để có thêm bệnh nhân với bệnh tật của vợ hoặc được cởi mở hơn về cảm xúc của bạn để vợ của bạn.