Ski

Mơ ước rằng bạn đang trượt tuyết, có thể được hiểu là kiểm tra phẩm chất của bạn. Trượt tuyết trong giấc mơ cũng có nghĩa là bạn kiểm tra khả năng thể chất và tinh thần của bạn. Có lẽ bạn đang đẩy mình đến quá nhiều và đó là đại diện của trượt tuyết trong giấc mơ. Có lẽ tiềm thức của bạn đang cố gắng để thư giãn bạn bằng cách đặt nó trên ván trượt. Bạn có phải là kẻ thù khốc liệt với chính mình? Có lẽ bạn không nên đặt tất cả năng lượng của bạn trong cuộc cạnh tranh với chính mình.