Kiểu stylet

Nếu bạn đã sử dụng các giày cao gót trong một giấc mơ, nó có nghĩa là bạn đang thể hiện các khía cạnh tình dục của chính mình. Bạn đang thưởng thức sức mạnh mà một người phụ nữ có.