Người Philippines

Giấc mơ về người dân Philippines tượng trưng cho một khía cạnh của bản thân mà luôn đặt cảm xúc của người khác đầu tiên. Nhận thức về việc phải được ân cần của những cảm xúc khác. Visibly, làm cho người khác cảm thấy như họ là quan trọng. Tích cực, một người Philippines có thể phản ánh sự nhạy cảm mà không có ai đang được trái ra ở tất cả. Nó cũng có thể là đại diện của các dấu hiệu rõ ràng của tốt lắng nghe hoặc bao gồm. Thực hiện một sự lựa chọn khó khăn, bởi vì những cảm xúc của người khác sẽ được tha. Tiêu cực, một người Philippines có thể phản ánh rất nhiều mối quan tâm cho những cảm xúc của người khác đến điểm mà họ không tôn trọng bạn. Ghen tị rằng nỗ lực của mình để biết cảm xúc khác là không tôn trọng. Cảm thấy bệnh của việc phải giả vờ được hạnh phúc cho một ai đó.