Sắt

Của sắt đó là biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước của nó có thể tượng trưng cho độ cứng và đối xử tàn ác. Trên một lưu ý tích cực, điều này có thể có nghĩa là sức mạnh và willpower. Để xem sắt đỏ, nóng trong giấc mơ của mình, biểu thị thất bại kết quả từ năng lượng di dời. Để xem cũ, gỉ sắt được giải thích như là ước mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là đói nghèo và thất vọng.