Guru, rất kinh nghiệm

Nếu bạn đang tìm kiếm guru trong một giấc mơ, sau đó nó có nghĩa là bạn đang tìm kiếm một số hướng dẫn trong cuộc sống thức dậy của bạn. Nếu bạn là guru trong một giấc mơ, sau đó nó có nghĩa là bạn đã lấy con đường bên phải trong cuộc sống của bạn.