Đùa

Nếu bạn mơ ước bằng cách nói một giai thoại đại diện cho mặt funny của bạn và rằng tốt hơn dành thời gian với những người funny hơn những người có những điều nghiêm túc hơn. Nếu bạn nghe ai đó cho bạn biết một giai thoại đó là một dấu hiệu cho thấy bạn sẽ gặp những người hạnh phúc và tốt trong tương lai gần. Giấc mơ này cũng chỉ ra rằng bạn có bạn bè tốt và trung thực, bạn có thể tin tưởng họ trong tất cả mọi thứ bạn làm trong cuộc sống của bạn.