Boar

Khi bạn ước mơ của lợn rừng, như một giấc mơ đại diện cho sự cần phải nhận ra nhiều hơn về bạn và bạn là ai. Lợn rừng cũng có thể liên quan đến từ nhàm chán, trong đó cho thấy các giai đoạn trong cuộc sống của bạn, nơi bạn không có quan tâm ở tất cả.