Blowngọn đuốc

Giấc mơ với một blowtorch tượng trưng cho tổng số phân biệt đối xử hoặc thành kiến. Một khu vực của cuộc sống của bạn, nơi yêu cầu cụ thể đã gặp tôi và không có gì ít hơn là không đủ. Nó cũng có thể đại diện cho từ chối không có gì ít hơn hoàn hảo. Một blowtorch có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang đòi hỏi nhiều hơn từ chính mình, nâng cao tiêu chuẩn, hoặc chỉ cần không quan tâm đến cái gì đó là chính xác những gì bạn muốn. Nó cũng có thể phản ánh một người hoặc tình huống mà các cuộc đàm phán hoặc thỏa thuận là không thể. Ví dụ: một người đàn ông trẻ mơ ước của một blowtorch với một ngọn lửa màu xanh. Trong cuộc sống thực, cha mẹ của ông rất nghiêm khắc với người mà ông được phép hẹn hò. Các blowtorch phản ánh mức độ cao của sự phân biệt đối xử của cha mẹ ông đã có về cuộc sống lãng mạn của mình và Thái độ của mình da hướng tới một người mà họ không chấp nhận.