Tồi

Nếu bạn mơ về va li, một giấc mơ như vậy tượng trưng cho các khía cạnh bảo thủ nằm trong bạn. Bạn là người có ý kiến, vẫn còn để bản năng cơ sở, nhưng đồng thời có thể chịu đựng được những người khác. Mặt khác, giấc mơ có thể cho thấy rằng có một tạm dừng rất cần thiết trong cuộc sống của bạn. Có lẽ bạn có thể làm nhiều điều cùng một lúc, đó là lý do tại sao bạn nên tham gia một chuyến đi hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi từ thói quen của bạn.