Trò chơi video

Để chơi trò chơi video, biểu thị khả năng của bạn để có được những gì bạn muốn từ những người bạn được bao quanh bởi. Mặt khác, giấc mơ có thể chỉ ra một cái gì đó mà bạn đang cố gắng tránh. Có thể có một số vấn đề chưa được giải quyết. Nếu bạn là một trong các trò chơi video và ai đó đang kiểm soát bạn, sau đó ông cho thấy không có khả năng để đứng cho chính mình.