Thiên Sứ Muhammad

Ước mơ của Muhammad vị tiên tri tượng trưng cho một khía cạnh của mình mà là tất cả-mạnh mẽ hoặc không có vấn đề. Nó phản ánh cảm xúc của bạn về khả năng sai lầm, tổng kiểm soát hoặc thẩm quyền tuyệt đối. Mohammed trong một giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang phải đối mặt với một tình huống mà bạn muốn xuất hiện công hiệu hoặc đang tin vào một cái gì đó, không có nghi ngờ. Ước mơ của Muhammad không xuất hiện hoặc để lại anh ta có thể đại diện cho nghi ngờ, không có khả năng dẫn dắt người khác, hoặc có quyền lực hỏi. Ngoài ra, Mohammed cũng có thể đại diện cho một người hoặc tình huống đó là mạnh mẽ như vậy hoặc quan trọng hơn mà nó tôn trọng không có nghi ngờ.