Máy sccrever

Nếu bạn đã thấy các máy chữ trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn bắt đầu tương tác với những người đặc biệt trong cuộc sống của bạn.