Bắt tay

Mơ ước rằng bạn đang lắc tay với ai đó tượng trưng cho một sự khởi đầu mới hoặc kết thúc một tình huống. Bạn đã đạt được một thỏa thuận hoặc một quyết định của một vấn đề. Giấc mơ cũng có thể có nghĩa là bạn được chào đón một cái gì đó mới vào cuộc sống của bạn. Đặc biệt, nếu bạn đang lắc tay với một người nổi tiếng hay quan trọng, sau đó nó cho thấy rằng bạn cũng được coi bởi những người khác.