Coins

Mơ ước của tiền xu hoặc nhìn thấy tiền xu trong một giấc mơ cho thấy bị mất hoặc bỏ rơi cơ hội đến theo cách của bạn. Mơ ước hoặc nhìn thấy trong giấc mơ vàng tiền xu, đại diện cho sự thành công và giàu có. Tiền xu bạc đại diện cho tâm linh, giá trị và lòng tự trọng của họ. Mơ ước hoặc nhìn thấy trong giấc mơ tiền xu xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho năng lượng, sự thống trị và sức mạnh Nam. Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang flipping một xu, nó đại diện cho Thái độ giản dị của bạn về làm cho một số quyết định. Bạn cũng có thể không chịu trách nhiệm về quyết định của bạn. Ngoài ra, ông chỉ ra những suy nghĩ chưa hợp lý của mình.