Unicycle

Nếu bạn thấy một unicycle trong một giấc mơ, sau đó có nghĩa là bạn là một trong những người chịu trách nhiệm về cuộc sống và tất cả mọi thứ bạn đã đạt được đã làm được công việc rất khó khăn.